De "Maaseiker wandelsportvereniging" werd opgericht op 02 februari 1970. Op 10 februari 1970 werden we lid van de Nationale Wandelfederatie (N.W.F.) en van het Internationaal Volkssport Verbond (I.V.V.). Het I.V.V. telt clubs uit 38 landen.

Het waren Fernand Dehennin, als voorzitter, Yolande de Fraipont, Jean Croux, P. Magnet en Juul Kramer die de wandelclub aanstuurde in de eerste jaren van het prille bestaan. Hoe lang Fernand Dehennin voorzitter is geweest hebben we niet kunnen achterhalen, feit is dat na enkele jaren Pierre Van Erum genoteerd staat als voorzitter, Jean Croux als secretaris en Yolande de Fraipont als penningmeester. Yolande de Fraipont van het kasteeltje van Wurfeld overleed op 25 februari 1984, vanaf dan is Pierre Van Erum voorzitter & penningmeester.

Op 6 september 1991 overleed plots de voorzitter & penningmeester Pierre Van Erum, Pierre werd opgevolgd als voorzitter door Jos Droushoudt. De secretaris & penningmeester Jean Croux overleed aan een slepende ziekte op 11 augustus 1993. Zo wijzigde het bestuur als volgt: Voorzitter & Penningmeester: Jos Droushoudt, Ondervoorzitter: Marieke Renaud, Secretaris: Betty Sleurs.

In januari 2002 verlieten we de V.W.F. om lid te worden van de toen nog prille nieuwe federatie: De Vrije Vlaamse Recreatiesporten v.z.w. (V.V.R.S. v.z.w.). 

Onze voorzitter Jos Droushoudt trad toe tot het bestuur van de VVRS in 2005 en bedankte voor een bestuursfunctie binnen RRMsk op 28 januari 2009. Vanaf 1 februari 2009 werd Louis Kessels voorzitter & secretaris, Jean Van Esser bleef penningmeester. Jean stierf na een korte ziekte op 7 februari 2018. Kurt Kessels werd op 8 mei 2018 de nieuwe penningmeester. Kurt overleed als gevolg van een smartelijk ongeval op 9 oktober 2022. Hierdoor werd Louis Kessels voorzitter & penningmeester, Annie Vanhoef werd secretaris. 

Sedert 1993 werken we nauw samen met de wandelclub Sport + Kinrooi vzw en een aantal leden van beide clubs maakt deel uit van onze zogenaamde 'werkgroep'. Wandeltochten organiseren zou niet mogelijk zijn zonder de gewaardeerde hulp van deze vrijwilligers uit de werkgroep. Wij zijn hun daar ook zeer dankbaar voor.

Op 1 januari 2016 worden we lid van de enige wandelsportfederatie in Vlaanderen: "Wandelsport Vlaanderen vzw". In deze federatie kregen we het lidnummer 2008.

Vanaf 2 februari 2020 mag de Wandelsportvereniging de Koninklijke titel voeren en draagt dan nu ook de volgend naam:

"Koninklijke Wandelsportvereniging Rust Roest Maaseik vzw"